Dió Magazin
Irodalmi és ismeretterjesztő portál

Ki volt Ménmarót vezér?

Fotó: ebihoreanul.ro, Vársonkolyos: A Nagy Magyar barlang

 Ki volt Ménmarót vezér?

 Mén Marót bihari vezér, a Tisza, Maros és Szamos vize s az Igfon erdeje közt levő terület ura volt s kazár népeken uralkodott. Árpád vezér mindjárt a honfoglalás kezdetén felszólította, engedje át neki a Szamostól a nyiri határokig s a meszesi kapuig terjedő vidéket, mely Atilla jogán úgyis őt illeti. 

Ménmarót szívesen fogadta ugyan a követeket, Öcsöb és Velek vitézeket s gazdagon megajándékozta, de harmadnap tagadó válasszal küldte vissza. Árpád két győzedelmes hadjáratot vezetett ellene, mire Marót kijelentette, hogy egész országát felajánlja Árpádnak, ha ennek fia, Zsolt, nőül veszi az ő leányát. Árpád az ajánlatot elfogadván, Öcsöböt és Veleket megbízta, hogy lakodalmat tartva, Ménmarót leányát fiának, Zsoltnak vegyék nőül és a lakosok túszokká tett fiait hozzák magukkal s Ménmarótnak adják át Bihar várát. 

Feltűnő, hogy valamint útrakelésök idején a kazár király javasolja volt szövetségeseinek, a magyaroknak, a fejedelem választását, úgy e haza földjén is a kazár népség meseszerű vezérének leányát fogadja el menyéül Árpád. Ez, ha költemény, nagyon is logikus költemény. A krónika szerint Ménmarót országa a szerződés után csak a Berettyó, az Ördögárka, Fekete-Körös és a későbbi erdélyi határ közt levő területre, más szóval a Sebes- és Fekete-Körös felső- és középső lefolyásának vidékére szorítkozott s ezt holtig birta Ménmarót, kinek férfiivadékai még századok multán is nagybirtokosok voltak Bihar vára közelében. A behódolt nép nagy része csakhamar a magyarságba olvadt.

Forrás: Pallas Nagylexikon

Ezek a beszámolók Ménmarót kazár származására utalnak, de a talányt szintén Anonymus mélyíti tovább, aki azt mondja, hogy Ménmarót „bolgár szívvel" válaszol Árpádnak. Sőt, amikor Anonymus a Ménmarót uralma alá tartozó Bihar meghódításáról ír, megfeledkezik a fejedelem háreméről és egyetlen feleséget tulajdonít neki és arra is kitér, hogy Ménmarót a konstantinápolyi császárnak volt alávetve. A feltételezések szerint, Ménmarót neve, mint ahogy az etnikai származása is türk eredetű. De pontos bizonyítékok nincsenek.

Bihar vármegye névadója és első központja Bihar település. A Bihar Vár Anonymus elbeszélése szerint a honfoglalás előtt Ménmarót vezér kazárok lakta országának központja, Ménmarót vára volt. Ménmarót birtokolta a bihari, zilahi és szatmári várakat is

Feszty Árpád: Zsolt eljegyzése Hamzsával
Kávékultúra felsőfokon
A leánykereső legény
 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Már regisztráltál? Bejelentkezés itt
Vendég
2022. január 19. szerda

Captcha kép

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://aranydio.com/