Dió Magazin
Irodalmi és ismeretterjesztő portál

A nevetni nem tudó királylány ( lett népmese)

 A nevetni nem tudó királylány ( lett népmese)

 Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek volt egy lánya. Ezt a királylányt soha senki sem tudta megnevettetni. Ezért a király közhírré tette: "Annak adom feleségül a lányomat, aki meg tudja őt nevettetni." Ez nagyon sok ifjúnak megdobogtatta a szívét, és már másnap tele volt a vár mindenféle ifjúval, voltak közöttük magas rangúak, és mások is, de bármit is tettek, minden hiábavaló volt, a hercegkisasszony ajka meg nem mozdult. Ez a hír végül eljutott egy kis kunyhóba is, ahol egy szegény ősz öreg lakott egyetlen fiával. Az öreg így szólt:

"Kedves fiam! Egyszer rád mosolygott a Szerencse anyja, eredj, nevettesd meg a királylányt, ki tudja, talán sikerül."

"Apa, amint mondtad, mindjárt úgy is teszek!"

A legény vállára vetette a tarisznyáját, és útra kelt. Az úton találkozott egy rákkal. A rák így szólt hozzá:

"Kedves fiú, ne lépj rám, inkább tégy bele a tarisznyádba – meglehet, egy napon még segíteni tudok neked."

A fiú úgy is tett, majd ment tovább. Egy idő múlva találkozott egy patkánnyal. A patkány is megszólalt:

"Kedves fiú, ne verj agyon, inkább tégy bele a tarisznyádba – meglehet, egy napon még segíteni tudok neked."

A fiú úgy is tett, majd ment tovább. Egy idő múlva találkozott egy bogárral. A bogár is megszólalt:

"Kedves fiú, ne taposs össze, inkább tégy bele a tarisznyádba – meglehet, egy napon még segíteni tudok neked."

A fiú úgy is tett.

Másnap este, éppen vacsorára, a fiú három társával elérkezett a királyi várhoz, és közölte, hogy azért jött, hogy megnevettesse a királylányt.

"Jól van, de előbb tedd le a tarisznyádat és gyere be vacsorázni!" mondta a király.

"Éppen megvacsorázhatok, de a tarisznyámtól meg nem válok!" felelte a legény és asztalhoz ült, a királylány mellé.

Vacsorára főtt borsó volt. Mindannyian szótlanul ettek. Egyszer csak a patkány megérezte a borsó szagát és kezdte nyalogatni a szája szélét. A rák ezt meghallotta, és csattogtatni kezdte az ollóját. Hát a bogár? Csak duruzsolni, búgni kezdett.

A királylány megkérdezte:

"Mi van ott az asztal alatt? Mi zajong?"

"A hasamban a borsószemek verekedni kezdtek!"

Ez volt aztán az én napom! A királylány elnevette magát. A király azonnal felállt és így szólt:

"Hozzád adom feleségül! Te vagy a vőm!"

De az asztal túloldalán ült egy királyfi, ő is azért jött, hogy megnevettesse a királylányt. A királyfi nagyon megharagudott, hogy egy szegény ember fia kapta feleségül a királylányt. A vacsora után a király adott új ruhát a vejének, hogy másnap reggel abba öltözzön. De az idegen királyfi sok pénzt ígért a király szolgájának, ha az éjjel ellopja a ruhát. Ő ezután felveszi azt a ruhát és kiadja magát a király vejének.

Mihelyt a legény első álmába merült, a szolga indult ellopni a ruhát. De az ajtót csak egy kicsit nyitotta ki, a bogár – bumm – bele a szemébe! Dörzsölni kezdte a fájó szemét, és az ajtót nyitva hagyva szélsebesen visszairamodott. A másik ajtónál a szolga megint megpróbált bemenni, és ekkor a bogár – bumm – a másik szemébe! A szolga fájdalmában ezt az ajtót is nyitva hagyta. Most eljött a patkány és a rák ideje: arra gondoltak, hogy most meg kell fizetniük a királyfinak, hiszen mindkét ajtó nyitva van. A patkány darabokra rágta a ruháját, a rák meg kihúzta a rongyokat. Így dolgoztak hajnalig, míg a királyfinak csak az inge maradt ép.

Reggel a királyfi, ilyen szégyenben, azonnal elmenekült, és a szegény fiú maradt a király veje. Ő meghívta az apját is a királyi várba, és még ma is boldogan élnek mindannyian, ha meg nem haltak.

Deni, Dini és Dönci kalandjai 3.
2019-es újítások: Egy autó, amely mindent lát, ava...

Kapcsolódó bejegyzések

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Már regisztráltál? Bejelentkezés itt
Vendég
2020. december 05. szombat

Captcha kép

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://aranydio.com/