Dió Magazin
Irodalmi és ismeretterjesztő portál

Szerkesztő

A Dió Magazin Technikai részleg

A cinkotai nagyicce története

A cinkotai nagyicce történeteA cinkotai nagyicce története

A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek

. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: ,,Hol kel fel a Nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király?” Ha ezeket a kérdéseket megválaszolja a plébános, akkor püspök lehet, ha nem, kiveti még a plébánosságból is.

Búnak ereszkedett a plébános. Mit feleljen ő ezekre a kérdésekre?
Odacseppent a plébánoshoz a kántor, látta, hogy a plébános igen lógatja az orrát, megkérdezte:
- Mi bántja úgy a plébános urat, hogy így búnak adta magát?
A plébános elpanaszolta, hogy járt Mátyás királlyal. Azt mondta a kántor:
- Na, ezért egy cseppet se egye magát a plébános úr! Adja ide a reverenciáját, elmegyek én Mátyás királyhoz, s megfelelek neki. A plébános nagy vonakodva, de csak odaadta a reverendáját a kántornak, s az megjelent a király előtt, mint cinkotai plébános.
Kérdezte Mátyás király:
- No, plébános úr, hol kel fel a Nap?
- Felségednek Budán, nekem Cinkotán - válaszolta a kántor.
- Hát aztán, mennyit érek én? - tette fel a király a második kérdést.
A kántor azt felelte:
- Huszonkilenc aranyat!
- Ugyan bizony, mért pont huszonkilencet?
- Mikor Krisztus urunkat Júdás elárulta, harminc aranyat kapott érte. A király nem ér annyit, mint Krisztus urunk, egy arannyal olcsóbb!
- Arra mi a válaszod, hogy mit gondolok én?
- Felséged azt gondolja, hogy a cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai kántor vagyok.
Megtetszett Mátyás királynak az okos beszéd. Azt mondta a kántornak:
- Na, fiam, amiért ilyen okosan feleltél a kérdéseimre, teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen az?
- Én azt kérem felségedtől, hogy a cinkotai icce kétszer akkora legyen, mint máshol!
Mátyás király mindjárt elrendelte, hogy tegyék törvénybe a dolgot. Mire a kántor hazaért, Cinkotán már kétszer akkora volt az icce, mint máshol. Csak azt felejtette el hozzátenni, hogy az ára ne legyen kétszer annyi, mint eddig volt.
*icce: régi űrmérték,0,84 liter
Augusztust nevezik még új kenyér havának is. A hozzá kötődő népi időjóslás szerint: „Sűrű eső augusztusban jó mustot ád a hordóban.” A hónaphoz kötődő jeles napok az őszi éss téli időjárásról, ill. a termés milyenségéről árulkodnak.
Augusztus 4. Domonkos napja. Ha Domonkos forró, kemény tél várható. Domonkos napján, ha esik, a tél szárazsággal telik.
Augusztus 6. Urunk szí¬ne¬változásának napja. Az Úr színeváltozása a szőlőknek tarkulása.
Augusztus 10. Lőrinc napja. Lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária menny¬bevitele, egyben Magyarország Szent István által Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe. A nap időjárásából a termésre lehetett következtetni: a napsütéses idő jó szilva- és szőlőtermést ígér. A bő gyümölcstermésért néhol keresztet vágtak a gyümölcsfába. „Nagyasszony” ha szépen fénylik, jó bortermés van kilátásban.
Augusztus 20. 1083-ban e napon emelték oltárra István maradványait, s egyben ekkor avatták szentté. 1774-ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Ez a nap jelenti a búza vagy zab betakarítását, az aratás lezárását. A templomokban hálát adnak a sikeres befejezésért, ünneplik aratási felvonulással is. De hozzá kötik a gólyák költözésének idejét is. Az István-napi szép idő jó termést ígér.
Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is. Az új gabonából készítenek kenyeret, melyet a templomban megáldanak/megszentelnek. A református gyülekezetekben ekkor osztanak úrvacsorát, természetesen az új kenyérből. Amilyen az idő Istvánkor, olyan lesz a következő negyven napon. A jó idő jó gyümölcstermést hoz, a rossz gyenge termést.
Augusztus 24. Bertalan napja. Amilyen az idő Bertalan napján, olyan lesz az ősz. Bertalan megmutatja, hogy az ősz mit akar. Ha ezen a napon esik, a káposzta fejesedik.
 

 
 
Maraton futás egy apró kertben: James Campbell 250...
Legek az állatvilágban - a kaméleon

Kapcsolódó tartalom

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Már regisztráltál? Lépj be
Vendég
2020. április 08. szerda

Captcha kép